Victoria Phan Thiet Beach Resort and Spa agoda - Khách sạn hàng đầu Phan Thiết
2019-04-20 10:15:29 10
Km 9, Phú hải, Phú Hài, Phan Thiết, Việt Nam, - Vị trí rất tốt - Xem trên bản đồ agoda Book Now ? https://goreise.com