Đường Võ Nguyên Giáp, khu nhà hàng ven biển Mỹ Khê, Đà Nẵng ngày 07.08.2018
2019-04-20 08:51:13 19
Đường Võ Nguyên Giáp, khu nhà hàng ven biển Mỹ Khê, Đà Nẵng ngày 07.08.2018.