Có nên mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền I Phạm Văn Nam
2019-04-20 11:05:37 23
Hợp đồng ủy quyền là một loại hình giấy tờ pháp lý được bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền, có trách nhiệm thay mặt ...