Sẽ thu hồi nhà ở xã hội chuyển nhượng trái phép
2019-04-20 11:10:50 17
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối với trường hợp mua bán nhà ở xã hội sai quy định, người bán sẽ bị thu hồi nhà và chủ đầu tư sai ...