Đi từ đường Trần Phú đến bãi tắm Hòn Chồng *NEW*
2019-04-20 18:56:02 6
Đi từ đường Trần Phú qua trung tâm thành phố đến bãi tắm Hòn Chồng. Đứng ở bãi tắm Hòn Chồng, bạn có thể phóng tầm mắt ...