Mất đất vì không tính kỹ khi vay tiền ngân hàng
2019-04-20 21:50:21 22
Lúc vay tiền thì dễ nhưng lúc trả tiền thì không hề dễ chút nào", chị Hương chia sẻ. "Thế chấp nhà vay tiền ngân hàng là một con ...