# 4 - Học tiếng nhật online - Bộ phân XYZ nói như thế nào trong tiếng Nhật
2019-04-20 15:20:20 44
Hôm nay, chúng ta sẽ học các bộ phận trên cơ người trong tiếng Nhật, thông qua 3 câu chuyện vô cùng thú vị. Xem 1 lần là nhớ ...