EMPIRE GROUP MỤC TIÊU TUYỂN DỤNG 10000 NHÂN SỰ ĐẾN 2020
2019-04-20 23:35:46 5
GIAI ĐOẠN 1: 2000 nhân sự phục vụ khai trương tháng 7-9/2017 + 900 vị trí nhân viên khách sạn + 750 vị trí quản lý và vận hành ...