Nợ xấu đang được “tẩy” thế nào? | VTV24
2019-04-21 02:40:36 12
Giảm giá là một trong những cách để bán nợ xấu. Có dự án phải giảm giá 4 lần mới tìm được người mua. Cùng tìm hiểu "nợ xấu"...