Chuyên viên bán hàng đa cấp bị MC truyền hình hỏi xoáy !
2019-04-21 03:35:22 13
Màn đối đáp giữa một MC kênh bản tin tài chính và ông Lê Thanh Sơn - chuyên viên đào tạo đại diện của Công ty Liên Kết Việt ...