Việt Kiều 4 phương rơi lệ khi con cháu Mưu sinh bán hàng rong ở Sài gòn
2019-04-21 05:10:34 12
Mưu sinh bán hàng rong bằng lời ca tiếng hát và sự chân thành 2 anh bạn trẻ đi bán tăm bông dạo rong ruổi khắp nẻo đường Sài ...