Video 13: Tại sao bạn nên đi bán hàng dạo? | Trần Minh Hoàng Official
2019-04-21 05:10:35 16
Nhiều người Việt Nam, kể cả ba mẹ tôi đều đánh giá thấp nghề bán hàng, đặc biệt là bán dạo. Nhưng, tôi khẳng định là khi đi ...