Donald Trump leaves Metropole Hotel || 11.11.2017 || Hanoi || 4k
2019-04-21 05:20:33 9
Khách sạn Metropole Hà Nội khôi phục căn hầm bê tông từng được sử dụng để tránh bom thời kỳ cuộc chiến Việt Nam.