Hộ tống phái đoàn Mỹ_Triều đến khách sạn Metropole trước hội nghị
2019-04-20 22:30:43 14
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều_ diễn ra lần 2 ngày 27,28/2/2019 tại Thành Phố Hà Nội/Việt Nam Sau khi cuộc họp thứ 1 tại ...