TRỰC TIẾP: Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump đến khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội
2019-04-21 05:35:27 8
TRỰC TIẾP: Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump đến khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội Đoàn xe Tổng thống Mỹ ...