Đoàn xe Tổng Thống Trump đến khách sạn Metropole gặp Chủ Tịch Kim Jong Un
2019-04-20 22:40:46 7
Lúc 6 giờ 30 phút chiều 27 Tháng Hai, đoàn xe chở Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đến khách sạn Metropole gặp Chủ Tịch Bắc Hàn ...