HAM TRANH BOM TRONG KHACH SAN METROPOLE HA NOI
2019-04-20 22:40:47 22
Bị lãng quên trong nhiều thập kỷ qua và được phát hiện vào năm 2011, đến nay hầm tránh bom trong khách sạn Metropole Hà ...