Điện tử cơ bản #57. Thyristor là gì? Sử dụng thyristor trong thực tế
2019-04-21 10:35:42 26
Thyristor còn được gọi SCR, là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một khóa chuyển mạch có cực điều khiển. Trong video này ...