Phim Ca mỗ Việt Đức 20 năm một tình người
2019-04-21 11:20:45 13
Phim tư liệu : Bệnh viện Từ Dũ - Bài dịch lời thoại tiếng Nhật : "Ca mổ Việt -- Đức 20 năm một tình người " của chị Chisato - Phụ ...