Ngân hàng Vietcombank có thể sụp đổ nhanh chóng !
2019-04-21 20:15:33 12
RFA : " Ngày 12 tháng 8 ngay sau khi có kết luận về bảo mật của ngân hàng Vietcombank (VCB), giới đầu tư chứng khoán đã bán ...