Biểu tình phản đối ngân hàng Vietcombank quỵt nợ khách hàng
2019-04-21 20:15:34 22
Ngày 12/5/2015, một số nhân vật tranh đấu tại Hà Nội đã kéo đến trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương ...