Lỗi DC Toshiba inverter P1, dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt.
2019-04-21 13:50:50 46
Chuyên dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt, dạy sửa board mạch, Long Quốc Tiến thực hành 90% trên board mạch ...