Toshiba inverter R32 máy nén không chạy, dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt
2019-04-21 13:50:51 26
Chuyên dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt, dạy sửa board mạch, Long Quốc Tiến thực hành 90% trên board mạch ...