Tổng Công Ty - May10: 70 năm phát triển cho ngành Dệt May Việt Nam.
2019-04-21 22:31:09 21
Tổng Công Ty - May 10 là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình "Tự hào hàng Việt 2016". Với 70 năm phát triển ...