Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình Doanh nhân vì cộng đồng
2019-04-22 00:40:30 18
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình. Tấm gương Doanh nhân vì cộng đồng trong công cuộc ...