Có gì ở Nhà Nguyễn Trãi nơi nuôi dưỡng một vĩ nhân tại Côn Sơn P3 #hnp
2019-04-22 02:30:47 24
Đền thờ Nguyễn Trãi được khởi công xây dựng ngày 14-12-2000, trên khuôn viên đất rộng gần 10.000m2, tại chân núi Ngũ Nhạc ...