Những cửa hàng ở Mỹ - WALMART, Siêu thị bán bán lẻ nổi tiếng của Mỹ ⓵
2019-04-22 09:40:43 16
PHẦN 1 |-----------------WALMART /ˈwɔːlmɑːrt/ : quó-mạc***********✻ Walmart là một tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ ...