Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đại sứ Thụy Điển - nguyentandung.org
2019-04-22 04:15:57 17
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đại sứ Thụy Điển Tiếp thân mật Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman đến chào nhân kết thúc nhiệm ...