Đường Thái Nguyên và Lê Thánh Tôn vào những ngày đầu năm 2019 có gì mới?
2019-04-22 04:40:30 12
Đầu năm mới xuân 2019 đường Thái Nguyên và Lê Thánh Tôn Nha Trang có sự thay đổi mới với những hàng cây me bên đường ...