Đô thị phía Tây thành phố Thái Nguyên
2019-04-22 04:40:32 18
Con đường du lịch Hồ Núi Cốc (đường Bắc Sơn kéo dài) - Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên. FLC Thái Nguyên nằm tại Khu đô thị ...