Lộ Diện Siêu Đại Gia Giàu Hơn Phạm Nhật Vượng: Trương Mỹ Lan & Nguyễn Văn Trường Giàu Nhờ Đâu?
2019-04-22 12:00:23 17
Chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan (sở hữu Time Square và Union Square trên phố Nguyễn Huệ), và đại gia ăn chay xây ...