[Kế toán thuế - P49] Hướng dẫn kê khai thuế GTGT xuất nhập khẩu hàng hóa
2019-04-22 14:26:15 2
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT xuất nhập khẩu hàng hóa. Số hóa đơn chúng ta căn cứ vào chứng từ nộp tiền để kê khai số hóa ...