Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT - Public
2019-04-22 08:55:28 28
Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mẫu số 01/GTGT, ứng dụng trên HTKK 3.4.1 (Bài 2 trong ...