Giá bán chó Becgie hiện nay
2019-04-22 14:05:20 25
Chó Becgie Đức (chó GSD – German Shepherd dog) đang là một trong những chó được nuôi phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay.