FBNC - Cty sở hữu Món Huế sắp IPO tại Hồng Kông
2019-04-22 18:20:31 25
Tờ Finance Asian vừa đưa tin công ty Huy Vietnam - đơn vị đang sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở ông Hùng - đang dự định ...