Trại chó giống #Rottweiler Đức #Gervi Kennel Trại #chó Rottweiler tại Hà Nội
2019-04-23 05:25:16 11
Trại chó Rottweiler Đức tại Hà Nội- Việt Nam GerviKennel thời điểm năm 2017.-Theo dõi để xem Video mới của Trại tại https ...