Cần nâng cao chất lượng các trạm y tế vùng bãi ngang huyện Hậu Lộc
2019-04-23 05:15:41 20
Nhà cấp 4 xây dựng năm 2016 . Diện tích 6m ×13m hẻm bê tông 4m thông qua đường Hà Huy Giáp và Tô ngọc Vân q12 Cách ...