Lực lượng CA UBND xã Lộc Bổn, CA Huyện Phú Lộc trấn áp lấy đất của dân(1)
2019-04-23 05:35:54 8
"Về hành vi, hành động có tính chất trấn áp, cưỡng chể, bắt người để lấy đất của dân một cách trái pháp luật của UBND huyện, ...