Hitler bức xúc trước bộ trưởng bộ Y tế | Parody by Navu
2019-04-23 05:45:56 21
Video hài chế lời thoại (Parody) nói về vụ bê bối của bộ Y tế trong đợt dịch sởi năm 2014 Giữa tháng 4/2014, dịch sởi bùng phát ...