Khó khăn trong quản lý hiệu thuốc bằng công nghệ | VTC2
2019-04-23 16:30:40 33
VTC2 | Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng điện tử kết nối liên thông hơn 4.000 cơ sở bán lẻ thuốc tại 25 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên ...