TRỨNG ĐÁNH KEM HAI BÀ KHANH | Vietnam streetfood | TastingVietNam
2019-04-23 19:20:43 8
"NGỌT NGÀO" TRỨNG ĐÁNH KEM "XẾP HÀNG" NỔI TIẾNG HƠN 30 NĂM TRÊN PHỐ HAI BÀ TRƯNG] Cái hương vị ngọt ngọt, ...