Nếm thử tô phở gà 3 thế hệ ở Hà Nội 🥣 Phở Chí Yết Kiêu
2019-04-23 19:20:44 7
Quán có lịch sử từ 60 - 70 năm, nằm trên phố Yết Kiêu, nơi giao cắt với phố Đỗ Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày nào ...