Khám Phá Ẩm Thực Đường D2 Quận Bình Thạnh // Ăn Khắp Phương Trời #15
2019-04-23 14:30:53 21
Đường D2 là một con đường ăn uống có máu mặt tại Bình Thạnh, so với Phan Xích Long thì cũng 49 gặp 50. Tốc độ quán ăn mọc ...