Hải Phòng: Nguy cơ mất trắng khu vực nuôi ngao | VTC1
2019-04-23 15:10:37 10
Hải Phòng: Nguy cơ mất trắng khu vực nuôi ngao | VTC1VTC1 | Nguy cơ tiền vốn đầu tư cho vụ ngao của nhiều ngư dân tại huyện ...