Cơm thố 60 năm của Sài Gòn
2019-04-23 16:00:25 19
Một trong những món ngon vang bóng một thời của Sài Gòn là cơm thố, có mặt ở Sài Gòn - Chợ Lớn từ hàng trăm năm trước.