Tại sao nên chọn thủy canh hồi lưu ( thủy canh động)? | Xuân Nông
2019-04-23 18:30:23 15
căn cứ vào đặc điểm dung dịch dinh dưỡng có thể chia hệ thống thủy canh làm 2 loại (FAO, 1992)[5]: -Hệ thống thủy canh tĩnh ...