Chia sẽ về nghề làm sales phần 1- Kona Real
2019-04-23 19:45:23 17
Hãy nhớ làm sales không hề dễ, mà tất cả những gì bạn làm cần phải có tinh thần xây dựng, là cả một nghệ thuật!