What is Sales - Sales là gì? Tìm hiểu về nghề Sale
2019-04-23 19:45:24 23
Sales là gì? Sales là vị trí bán hàng cho doanh nghiệp. Nhân viên Sales có nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với khách, tư vấn giúp ...