Kỹ sư bảo trì chia sẻ với sale Engineer về HOT METAL DETECTOR – LOOP SCANNER TAKEX
2019-04-23 19:45:24 21
Thông thường, khi đi bán hàng hoặc gặp khách hàng, kỹ sư bán hàng sẽ trình bày và chia sẻ về kỹ thuật, tính năng cũng như ứng ...