V90 Viettel miễn phí 720GB 4G 1 năm miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút
2019-04-24 06:45:33 21
Miễn phí 60GB data (2GM mỗi ngày) Miễn phí tất cả các cuộc gọi trong mạng Viettel dưới 20 phút Miễn phí 50 phút gọi ngoại ...